Aerifikace

• Co je to aerifikace?

• Jedná se o provzdušnění trávníku, kdy se dutými, či plnými hroty naruší svrchní zhutněná půda, do hloubky cca 7cm.
• „Kam se nedostane vzduch, nedostane se ani voda a živiny. Každý zná z parků a trávníků u bytových domů, vyšlapané pěšiny. Ty se projevují kvůli nadměrné lokální zátěži a s tím spojenému zhutnění zeminy. Proto v daném místě trávník odumírá – udusí se.“

• Proč aerifikovat?

• Narušením půdního profilu umožníte rozvoji kořenového systému, díky čemuž trávník lépe odnožuje, je odolnější, snáší vyšší mechanickou zátěž a lépe si poradí s různými vlivy počasí (přívalové deště, přísušky, mrazy atp.).
• „Opticky se jedná o podobný efekt jako u ledovce. Ten má nad hladinou maximálně třetinu svého objemu a pod hladinou dvě třetiny. Trávník, který má kořenový systém nižší, než svoji nadzemní část, bude výrazně méně odolnější a patrné to bude i na estetice. Čím hlubší kořeny, tím lépe.“

• Jak aerifikovat?

• Doporučuji minimálně jednou ročně, optimálně 2x. Na jaře a na konci léta/začátku podzimu.

• Menší plochy lze provzdušnit pomocí aerifikačních vidlí. Jedná se např. o výstupy z terasy na trávník atp., tedy terčovitá, více namáhaná místa. Ruční aerifikace v ploše je fyzicky i časově náročná.
• „Aerifikace Redeximem je naopak poměrně jednoduchá. Stroj, i vzhledem k váze lehce přes 100 kg, je nejlehčí na trhu a na rovném pozemku se při práci ovládá překvapivě snadně. Nemá vlastní pojezd, ale vzhledem ke způsobu propichování trávníku se tímto sám odráží a jede“

• Na co si dát pozor?

• Aerifikaci je vhodné provádět na dobře provlhlém, ale ne podmáčeném trávníku. Pokud by byl povrch přeschlý, budou se hroty zabodávat pouze do malé hloubky a efekt provzdušnění se výrazně sníží. Naopak u podmáčeného trávníku by došlo k boření koleček a celkově byste si výrazně více uškodili, než pomohli.

• Pokud je trávník suchý, doporučuji den před aerifikací důkladně zavlažit.

Nikdy neprovádějte aerifikaci před vertikutací!
• „Pokud byste vertikutovali až po aerifikaci, nože vertikutátoru by zachytávaly mmj. okraje otvorů po provzdušnění a tím vytrhávaly kusy trávníku!“

• Co po aerifikaci?

• Pokud byla provedena dutými hroty, pak špunty shrabte, či vyčešte a ideálně zkompostujte. Následně provádím 1x ročně pískování vč. půdních vylepšovačů, viz. samostatná položka v menu péče o trávník – „pískování„.

• Pokud zapískování neuvažujete, doporučuji aerifikovat plnými hroty a následně aplikovat půdní vylepšovače Biovin a Zeolit. Případně postačí, pokud trávník pohnojíte. O tomto všem se rozepisuji v menu péče o trávník – „výživa„.

• „U většiny trávníkářů se dočtete, že pískují po podzimní aerifikaci. Osobně pískuji na jaře a to z důvodu, že po zimě je trávník hrbolatý, nerovný. Pakliže jej zapískuji a zarovnám na jaře, mám celou sezónu krásně rovnou plochu. Zároveň, po zimě dosévám vypálená kola od našeho psa, a jednou za 3-4 roky trávník přesávám celý, abych jej omladil. Zapískováním tak překryji nové osivo vč. substrátu. A to jsou přesně ty důvody, proč na jaře :-). Podzimní pískování má z mého pohledu efekt především, pokud je trávník od podzimu do jara nevyužit a nikdo na něj nestoupá.“