Manuál rekonstrukce trávníku

• Nejste spokojeni s vašim trávníkem a chystáte se na jeho rekonstrukci svépomocí?

Právě vám je určena služba Manuál rekonstrukce trávníku.

Na základě řady informací, které si od vás vyzískám, připravím kompletní postup, jak svůj trávník efektivně zrekonstruovat a docílit tak požadovaného výsledku a to nejen po rekonstrukci samotné, ale také v dlouhodobém horizontu.

„Rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní rekonstrukcí se neprojeví ihned. Mým cílem je, abyste i s odstupem času byli s trávníkem spokojeni a tento sloužil vám, nikoliv vy jemu.“

Cena služby činí 2.420,- Kč vč. DPH
Objednávejte na emailu: supertravnik@gmail.com